Oxford Instruments

Oxford instruments proizvaja vrhunska orodja za karakterizacijo materialov in premikanje vzorcev v nano območju.

Uporabljajo se skupaj z elektronskimi mikroskopi (SEM in TEM) in ionskimi sistemi - FIB na različnih področjih od razvoja in raziskav do uporabe v industriji,  kot npr. v polprevodniški industriji, industriji obnovljivih virov energije, rudarstvu, metalurgiji in forenziki. Njihovi vrhunski proizvodi so:

  • Energijsko disperzivni spektrometri (za SEM in FIB, za TEM)
  • Valovno dolžinski spektrometri (WDS)
  • Sistemi za določanje orientacije kristalnih zrn (EBSD)
  • Nanomanipulatorji (Omniprobe)

 

Pošlji povpraševanje

Galerija

Oglasi:

JEOL
Pfeiffer vacuum
Oxford Instruments
RMC
AIR Liquide / Cryopal
SPI
VAT AG
HSR AG