TEM - azbestna vlakna

07.03.18

Azbestna vlakna se lahko učinkovito analizirajo in določajo s TEM- presevnim elektronskim mikroskopom.

Več informacij na povezavi.

Oglasi:

JEOL
Pfeiffer vacuum
Oxford Instruments
RMC
AIR Liquide / Cryopal
SPI
VAT AG
HSR AG